Tumark Vision maakt nauwkeurige markering van borst laesies mogelijk. De unieke bolvorm en gaasstructuur geven een zeer goede zichtbaarheid in elke positie onder echografische beeldvorming. De niet-resorberende en zelfontplooiende Nitinol marker geeft langdurige zichtbaarheid en een zeer laag migratie risico.

Tumark Vision Clip Marker

Tumark Vision Kenmerken

Tumark Vision Clip Marker close-up

Tumark Vision is zichtbaar onder mammografie, tomosynthese en echografie

Tumark Vision Mammography
Tumark Vision Tomosynthesis
Tumark Vision Ultrasound

Neem meer informatie over het product contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger of ga naar de product pagina.