Dit jaar zal de  Mermaid Medical Group opnieuw de Deense Vluchtelingraad steunen.

Er zijn nu meer vluchtelingen dan ooit in de wereld, feitelijk zijn er over de hele wereld meer dan 45 miljoen mensen  uit hun huizen verdreven, en zij hebben hulp nodig. De Deense Vluchtelingeraad  verstrekt noodhulp en bevordert duurzame oplossingen  voor vluchtelingproblemen voor zo’n 2 miljoen verdreven mensen in meer dan 30 conflict gebieden.  Mermaid Medical steunt dit werk met een  business partnership waarvan een jaarlijkse donatie aan de Deense Vluchtelingraad deel uitmaakt.

De Deens Vluchtelingenraad   is een humanitaire, niet-gouvernementele , non-profit organisatie  werkende in meer dan 30 landen over de wereld.   De Deense Vluchtelingenraad implementeert  momenteel  een breed aanbod aan activiteiten relevant voor door conflicten aangedane gemeenschappen en personen.  De activiteiten worden in tien categorieen onderverdeeld:  Onderdak en  Non-food artikelen, Voedsel veiligheid, Bescherming, Inkomens werving, Coordinatie & Operationele diensten, Gemeenschaps  Infrastructuur & diensten, Humanitaire anti mijn acties , Gewapend geweld reductie (AVR), Water, Sanitair & Hygiene (WASH), en Scholing.

Danish Refugee Council